szabokazmer.hu


Go to content

Életek kiállítása

ÉLETEK KIÁLLÍTÁSA

Szabó Kázmér második könyve az Életek Kiállítása címet kapta. Hasonlóan, mint az első alkotását, a Megszépülést, ezt is nevezhetjük novellafüzérnek. Az Életek kiállítása kilenc hosszabb-rövidebb terjedelmű, a novellák szerkezetét és egységét magukon viselő részből áll. Ugyanakkor ez a kilenc novella egy egységgé összefűződve éri el teljességét. Ha a címmel egybevetjük a könyv vezér idézetét, már egész jól körülhatárolt képet kapunk a szerző céljáról, melyet ebben a novellafüzérben szeretne olvasói számára nyújtani. A vezér idézet – hasonlóan, mint az első kötetben – itt is platóni gondolatot tartalmaz:

„… az élet gerincét szeretném alapul megvonni, azt kutatva, milyen úton-módon, milyen jellem és gondolkodásmód segítségével tudnánk életünk hajóját legjobban átvezetni az élet tengerén. Az emberi dolgok ugyan nem méltók rá, hogy túlságosan komolyan vegyük, de mégis komolyan kell vennünk őket; és ez bizony elég szerencsétlen helyzet”


Valahol a túlvilágon egy Johannusz nevezetű emberi lélek arra készül, hogy e világra szülessen. Az isteni törvény úgy szól, hogy a „Világnézetek boltjában” kell mindenkinek nézeteket vásárolnia, amelyek alapján a földön élni fog. Hősünk is betér hát e boltba, ahol egy fura öreget talál… Arról nem szól a fáma, hogy a világnézetárusnak pontosan milyen képesítéssel kell rendelkeznie e fontos helyen, de az gyanús, hogy ismerősei hol Lucinak, hol Ferinek szólítják, és az is biztos, hogy nem kereskedelmi szakközépiskolát végzett, mert ördögi ravaszsággal forgatja a szót a kanti, freudi és darwini elvek körül, hogy végül Johannusz meghasonul választott nézete és belső morális érzései között. A vén boltos hosszasan kínálgatja a különféle világnézeteket, amelyek, mint holmi árucikkek, dobozokba vannak bezárva. Végül Johannusz egy dialektikus materializmussal és egy darwinizmussal a zsebében távozik, de előtte még kap ajándékba egy vásári Jézuska-képet is az iddogálás közben egyre részegebb és agresszívabb ördögtől, mert nem akarja elhinni, hogy a választott világnézete miatt a halál után semmi sem következik…
A könyvben Johannusz hét különböző alakban lép olvasói elé, hétszer születik meg. Először egy kőkorszaki embernek, aki közös vadászatra tanítja a széthúzó társait; másodszor a „húrok” népe egyik „nagy” vezetőjének – „uralkodása” tele erkölcsi ellentmondásokkal; harmadszor az ókori, háborús Athénba, egy eszével mindenki közül kitűnő, mégis korlátolt rabszolgának; negyedszer a kortalan Velencébe – ezúttal nőnek, egy élveteg, de vallásos kurtizánnak; ötödször egy ügyes hegyi vadásznak egy abszurd történetbe, amelyben szerelembe esik egy nyúllal; hatodszor egy dán világutazónak, aki hiába ismerkedik meg a buddhizmussal, az inka csillagászattal és furcsa indián szertartásokkal, mégsem képes hinni; hetedszer pedig egy 1956-os magyar menekültnek, aki Svájcban megbecsült, tehetős polgár lesz, de kísért a múltja… és itt ér vissza oda, ahonnan a könyv elején elindult: a kísértő világnézetárushoz.
Bizony, rossz világnézetet választott, ám az utolsó fejezetben kap még egy esélyt a javításra: a túlvilágon Szókratésszel, Platónnal, Buddhával társalogva megtudja, hogyan élhet teljesebb és jobb életet…
Szabó Kázmér izgalmas és megrendítő könyvének is ez az útravalója, amit hűséges olvasóinak nyújt.Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu