szabokazmer.hu


Go to content

PLATONIUM KIADÓ

PLATONIUM KIADÓ

A Platonium Kiadó 2011-ben alapult. Célkitűzése és hitvallása alapján minőséget, irodalmi értéket kíván közvetíteni kiadványaival. A kiadó a mély gondolatiság, szűkebb értelmezésben filozófiai szemlélet, de teljességében a világot megértő és értékelő életszemlélet kialakításához hozzásegítő, azt gazdagító művek kiadását tűzte ki céljául. E célkitűzés az irodalom sok területét érinti. Miként a kiadó névválasztása is sugallja, a kiadó szellemisége közel áll a Platóni gondolatisághoz. Azonban, miként azt a platóni életmű is példázza, az emberi világlátást alakító remekművek úgynevezett filozófiai gondolatisága és irodalmi értéke, formája s eszközei között nincs éles határ. Így a Platonium sem száraz, iskolás gondolatiságot akar közvetíteni, hanem az irodalom összes korábbi gyöngyszemei közül válogatva minden olyan remekművet, mely az olvasó-befogadó világszemléletét gazdagíthatja, legyenek a magyar irodalom méltatlanul félretett remekei, vagy a világirodalom világunkat és a számunkra még esetleg ismeretlen területeket mélyebben szemlélő és feltáró könyvei. A Platonimum kiadó, mint egyfajta „világnézetek boltja”, szeretne tevékenykedni az olvasók örömére és gyarapodása érdekében.A magyar és a világirodalom eddigi története során a kiváló írók s gondolkodók rengeteg remekművel gyarapították az emberi egyetemes kultúrát. Azonban napjainkban elég világosan elválasztódtak a piaci és az emberi egyetemes értékek egymástól. Így mikor a mind profitorientáltabb válogatás dominál, akkor sajnos számos értéket képviselő könyv méltatlanul tűnik el a magyar könyvpiac amúgy széles palettát mutató választékai közül. Meglehet, hogy a Platonium világnézetek boltjának „vásárlói körét” egy szűkebb, viszont kifinomultabb, mélyebb értéket kereső olvasótábor adja majd. Azonban a kiadó hiszi és vallja, hogy a gazdasági követelményeket és a világszemléletünket gyarapító értékek kiadását össze lehet hangolni. Kiadónk a klasszikus gondolkodás elemét képviselő platóni véleményt vallja, miszerint az elmélyültebb gondolkodás önmagában is élvezet, emellett épülésünkre szolgál, hisz nemes a cél és reménységgel tölti el az embert. S bármi legyen is e szemléletgyarapítás közvetítő tárgya – regény, novelláskötet, esszé, könyvformájában megjelent dráma, esetleg egy gondolati rendszer jobb megértését elősegítő írás – bőven megéri a ráfordított időt, hisz önmagunk s világunk jobb megértésével életünket teszi gazdagabbá, és kérdéseinkre adhat választ, esetleges gondjaink közvetlen vagy áttételes megoldásához segít hozzá. Bízunk benne, hogy minderre van igény a magyar olvasótábor körén belül. Hisz az irodalom gyöngyszemei bizonyították, hogy a színvonalas élvezet és kellemes kikapcsolódás mellett olyan szemléleteket képesek közvetíteni, melyek az ember legfontosabb kérdéseit érintik. Az így megszerzett tudás viszont elengedhetetlen, hogy életünk – akár hétköznapi örömeink terén, vagy terveink készítése során – egy biztosabb alapra kerüljön; miként a latin intelem is sugallja: Sientia et consciencia – vagyis előbb a tudás, és aztán a szemlélet! A szemléletünk pedig meghatározza, miként látjuk, értékeljük és ítéljük a világot; vagyis meghatározza életünket.A Platonium Kiadó minél színesebb, kerekebb, átfogóbb világszemlélet kialakításához szeretne segítséget nyújtani irodalmi kiadványaival, egyben a piacon meglévő hiányok pótlását szolgáltatni. Könyveinkkel egy színes válogatást szeretnénk biztosítani az érdeklődő olvasók számára. S nincs itt ellentmondás, foglalja is magában ez a válogatás a különböző korok és irodalmi formák remekműveit, kisebb vagy nagyobb témák, kérdések feldolgozásait, eltérő szemléletű vizsgálódások eredményeit, mert, miként a fizikában is ismert, ha kellő arányban válogatjuk s keverjük a színeket, az a letisztult eredményt, a hófehéret adja. Kívánjuk, hogy könyveink nyújtotta eredményként az olvasókban is egy letisztult harmónia alakuljon ki, mely harmónia teljesebbé és szebbé teszi világszemléletünket, így életünket.Back to content | Back to main menu