szabokazmer.hu


Go to content

Görbe pálmák

BELEOLVASÓ

Sejtettem, hogy itt áll már egy teherautó a kórház udvarán. Mekkora tömeg verődött össze körülötte! Fejüket előrehajtó, bámészkodó fekete árnyak, odébb kendőbe bugyolált fejű alakok gyerekekkel a karjukban. Honnan jönnek ezek az emberek, tíz után? Se autójuk, se biciklijük, csak megjelennek a sötétből, majd később

eltűnnek egyenként. Dr Hicks intézkedik már. Nyilván neki sem szóltak, ő is magától jött elő a zajra.
- Hello, hogy van? – üdvözlöm.
- Jól. És ön? Mr. Tavasz, megjött az első teherautó, még rajta vannak a sérültek. Nem tudom pontosan hányan, a telefonba azt mondták, húsz körül. Kiürítettük a maláriapavilon egy részét, ők átmentek a fertőzőre. Így van ott hét férfi ágy meg három női. A sebészeten is volt két férfi és egy női. A többiek a gyerekosztályra kerülhetnek. Pár gyereket átvittünk a belgyógyászatra. Nővéreket nem sikerült hívnom, csak akik bejöttek dolgozni, azokat tudjuk használni, infúzió van. Vér csak minimális.
Megint megkímélte az én sebészetemet attól, hogy azt dúlják fel. Kiváltságos vagyok nála, a vak is látja.
- Az első éjszaka után felszabadítok néhány ágyat a sebészeten, és értelemszerűen odakerülnek a sérültek – válaszolom neki.
- Ahogy gondolja.
- Hol van Martin, nem látta?
- Eltűnt. Valószínűleg bement hétvégére Tangába a bátyjához. Dr. Kiangó itt van, ő segíthet, ha a műtőben kell.
Kiangó? Szinte még gyerek. Akárcsak én, mikor kezdtem az egyetem után; annak is több mint tíz éve. Vele aztán kint vagyok a vízből.
- Hadd nézzem őket előbb – mondom.
Sok a bámészkodó. Kevés a segítő. A sötétben magam sem tudom kivenni ki a személyzet, és kik azok, akik a beláthatatlan bozótosból özönlöttek ide a látványosság kedvéért. Egy férfi, feltehetőleg az egyik beteghordónk, már fenn ül a teherautó szélén, várja, mitévő legyen. Felugrom, belekapaszkodok a plató fakorlátjába, rálépek a sárhányóra, húzom felfelé magam. Megcsúszik a cipőm, nekiesek a teherautó oldalának, kellemetlenül meghúzódik a két kapaszkodó karom, ocsmányul káromkodok magyarul, majd végre fenn vagyok. Megismerem a mi beteghordónkat, kicsit együgyű. Most is vigyorog, látom, amint csillog a fényes arca a sötétben. Nem köszön.
A platón keresztbe-kasul fekszenek az emberek. Megcsapja az orromat a bűz: olaj szag, égett is hever közöttük, ez a szag össze nem keverhető semmivel, meg a véres, koszos ruha szagát is érezni. Néhány halkan nyöszörög. Egyikük a sarokban ül elkülönülve. Nyilván ő van a legjobban, és ki tudott mászni a többi közül. Kérek egy lámpát, és végigpásztázok rajtuk.
Mint egy szétbombázott lövészárokban, úgy hevernek szanaszét. Az egyik felém fordítja a fejét, belenéz a fénybe. Megszámolom, tizenegyen vannak. Férfiak mind, ahogy látom a sötétben. Lent megérkeztek a gurulós hordágyak; mind a kettő. Meg pár vászonhordágy, hatalmas botokkal kétoldalt. Megkérem: nyissák le a hátsó támlapot. Most többet látok. A platón lévő emberek közül is akad, aki felemeli karját, és elkezd jajgatni. Kiadom az ukázt: mindenkit, egyenként leadogatni, egyelőre csak a hordágyakra, és mondom majd, kit hova.
- A halottakat is? – kérdi az egyik segéd.
- Igen! Mindenkit – utasítom őket.
- A halottakat minek?
Nem is válaszolok. Csak mutatom, itt szeretném őket látni. Felmászik a többi segéd is, és nagy nehezen elkezdik válogatni a nyöszörgő, véres sérülteket. Leugrom a teherautóról, és figyelem, ahogy adják le az elsőt: keservesen feljajdul, és egészen természetellenesen kicsavarodik a bal karja a háta mögé. Oda akarok kapni, hogy tartsam a törött kart, de az idős angol lady megelőz, azt sem bánva, hogy ruhájára végigcsorog fentről a vér. Rákerül az első a hordágyra, dr. Hicks ráakaszt egy egyes számot, végigtapogatom gyorsan, közben leérkezik a második. Felírom magamnak: egyes, felkar, gyerek oszt. …Back to content | Back to main menu