szabokazmer.hu


Go to content

Emléktöredékek

MEGSZÉPÜLÉS

Felhívom a figyelmet a kötet szerkezetére, ami a könyv olvasása során talán nem tudatosul az olvasóban. A kötet huszonhat novellából áll, melyből az utolsó kettőt leszámítva (egyéb speciális szerepük miatt) a huszonnégy novella hét színre bomlik, mely mindegyikéhez három novella tartozik. A hétszer három, tehát huszonegy novellához hozzájön még három különálló „promenád”, melyek két szín közti átmenetként szerepelnek.
A novellafüzér terét a hét szín és a három összekötő novella adja. Az eseményeknek Magyarország a színekben háromszor, a promenádokban kétszer ad helyet; Afrika két szín főszereplője, Ázsia egy szín és egy promenád, a Karib szigetek és az afrikai

La Dique sziget egy színt tölt ki.
A színek szerkezetét illetően, megfigyelhetünk egy hármas tagozódást. A színeket alkotó három novella szerkezete hasonló. Az első a cselekmény színhelyét annak jellegzetességeivel, megmutatkozásaival bemutató novella, ahogy azt megfigyelőként látja a főszereplő az elbeszélő szerepében; a második novella az előbb említett környezetben fellelhető könnyed eseményeket mutatja be, melynek szerepe jól kiérezhető: a könyvben egyre jobban kibontakozó komolysággal járó feszültség időközönkénti oldására szolgál; a harmadik novella a minden színben meglévő, a megfigyelő számára, de a fejlettségi szintjének megfelelő aktuális konfliktus megjelenítésére szolgál, egyben komoly gondolatokkal átszőtt elmélkedéseket tartalmaz.
Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu