szabokazmer.hu


Go to content

VENDÉGKÖNYV

AMENNYIBEN GONDOLATA LENNE A KÖNYVVEL KAPCSOLATBAN IDE VÁRJUK ÜZENETÉT:

platonium@platonium.hu


Szabó Kázmér: Életek kiállítása
"... amit s ahogyan választottál, úgy fogsz gondolkodni egész életed során..."Szabó Kázmér könyvét a filozófia iránt érdeklődő Olvasóinknak ajánljuk. Egészen pontosan a létfilozófia és a morál mibenlétét boncolgatja. Azonban - mint az író maga is vallja és teszi- nem száraz tudományos érveléssel, hanem azt kiegészítve, szépirodalmi formában, olvasmányosan tárja elénk e kérdéseket. A regény rendkívül gondolatgazdag: a hasonlatokban kifejtett filozófiai és vallási gondolatok arra késztetik az embert, hogy átértékelje magában a világhoz való hozzáállását, vagy legalábbis megkérdőjelezze eddigi életszemléletét. Az ember állandóan a saját életével hasonlítja össze az olvasottakat: olykor tiltakozik, máskor egyetért, de a legtöbb esetben el- és rácsodálkozik okfejtésekre.

Ilyen lebilincselő rész maga a történet indítása, az alaphelyzet is: az életbe megszületni készülő léleknek világnézetet kell választania a ravasz boltostól, bizonyos Luci Ferenctől. Kettejük párbeszédéből bontakozik ki például az emberi lét, az érzékelés korlátozottságát tükröző gömbbe zárt lény hasonlata, amelyben a lény nem képes a gömbön kívüli világot megismerni, csak a gömbön megjelenő fényekből következtethet arra. Végül hősünk a dialektikus materializmus és a darwinizmus dobozát választva lép az életbe. Egészen pontosan hét különböző korban és helyen teheti próbára magát: először egy kőkorszaki emberként; másodszor a „húrok” népében; harmadszor az ókori Athénban, mint rabszolga; negyedszer Velencében nőként; ötödször egy ügyes hegyi vadászként; hatodszor dán világutazóként; végül egy 1956-os menekültként, amely után visszatér a világnézetárushoz. Különösen a dán világutazó Bíbor apátnál tett látogatását ajánljuk az Olvasó figyelmébe, ahol a Létregében az emberi lélekről ír elgondolkodtató sorokat a szerző.

„…a törvény az törvény – s Luci a vörösboros üveggel tisztelgett -, amit s ahogyan választottál, úgy fogsz gondolkodni egész életed során."

(az ajánlást készítette: Molnár Csaba, 2012. február 29, http://www.jakd.hu/index.php?p=hir&hid=401)


Életek kiállítása, emberi színjáték több részben (Pannónia könyvek)

Honnan ered a jó, és miben gyökerezik az erényes élet? - Ez az alapkérdése Szabó Kázmér gondolatébresztő filozófiai regényének. A mű azzal kezdődik, hogy egy Johannusz nevű lélek, hogy megszülethessen, betéved a világnézetek boltjába. Materialista világnézetet akar vásárolni, ami a kézzelfogható és ésszel megérthető igazságokat követi. Hamarosan szóba elegyedik a ravasz öreg boltossal, Luci Ferenccel, aki aztán jócskán összezavarja. Miután alaposan bevezeti Kant egyetemes moráljába, ami egyre jobban tetszik hősünknek, kanti érvekkel bizonyítja, hogy a harmóniára és jóra való vágy ugyanolyan mese, mint a metafizika összes, Kant által cáfolt elképzelése, és az ösztönös vágyak káosza előbb-utóbb érvényre jut. Kant és a sok sör, bor, whisky hatására elkábult Johannusz ezek után születik meg a nyers anyagi valóságba. Először egy ősközösség letaszított vezetőjének fiaként kell helytállnia, majd a húrok harcias népének vezére lesz, később Athénban rabszolgasorból emelkedik ki eszével, majd Velencében kéjsóvár, egyszersmind vallásos kurtizán, hegyi vadász, dán világutazó és végül ötvenhatos menekült lesz. A hétszeres újjászületést követően az emberiség nagy tanítóival, Buddhával, Szókratésszel, Platónnal és Mohameddel társalog (Jézus épp csak feltűnik, amint megy, hogy "mindenkinek és egyszerre próbálja az utat mutatni"). Johannusz a derűs dialógus végén megtudja, hogy a jó minden ember szívében el van rejtve, ez az egyetlen érték, és "a boldogok szigetén nem az életet tartják a legtöbbre. Hanem az erkölcsös életet." Az európai filozófiában jártas, művelt olvasók fogják igazán értékelni a küllemében is igényes, szellemes, elgondolkodtató filozófiai esszéregényt. " " "

http://www.ajandek365.hu/termek-adatlapja/21883/Eletek-kiallitasa-:-emberi-szinjatek-tobb-reszben%28Pannonia-konyvek%29?no_user=1#_=_Back to content | Back to main menu