szabokazmer.hu


Go to content

Sztúpa tetején

BELEOLVASÓ

Itt, Paganban, teljes a nyugalom. Ameddig a szem ellát, egészen a távoli dombokig, mindenhol elszórtan állnak ezek a kisebb-nagyobb téglavörös, ezeréves buddhista templomok, és köztük az üres terület.

Szabálytalanul merednek ki a tágas, sík vidékről, és színükkel még a legtávolabbiak is elütnek a zöldes-barnás talajtól, és a kék ég adta háttértől. Innen, e magas sztúpáról talán mindet látni. Ezer feletti lehet a számuk. A kisebbek, kerekded alakjukkal sakkfigurákhoz hasonlítanak; a nagyobbak a piramisok formáira emlékeztetnek, azokkal vetekednek méretükben, de jól sejthetően, ezek díszesebbek lehettek amazoknál.
Lélekemelő látvány, ahogy az idővel dacolva itt áll ez a számtalan, régi korok embereinek hitét bizonyító emlék, holott minden más eltűnt, ami a hétköznapi életükre utalhatna. Se egy palota, se egy ház nem maradt meg a hajdanvolt Pagan királyság épületeiből; csupán ezerszám a sztúpák, megnyugtató kopott vörös színeikkel, szétszórtan állnak, köztük az üres mező és szántóföld. Mennyi időbe telt azoknak az embereknek, hogy mindezt felépítsék? Mennyi akarat kellett ehhez és micsoda hit, hogy saját otthonaikat csupán mulandóbb anyagból és módon alkották meg; s azok már el is tűntek örökre. Mennyiben jelentett mást a hitük, hogy az arány ennyire a szellemi érték javára tolódott el?
Ezt sem tudom, de Pagan valóságos csoda. Talán az a csoda az ember számára, ha valami többnek mutatkozik, mint ami az anyagi létéből adódna. Bár meglehet, akkor minden csoda körülöttünk. Csoda gyerekkorom látványossága, Velence is. Velence bájának felfedezését, pompájának vagy a szűk fordulóinak, moszattól nyálkás, szagos kőlépcsőinek szeretetét mind anyámnak köszönhetem. Őneki hála, hogy gyerekkoromban valami elindult bennem, egy érzés, amit egyszóval Velencének tudnék nevezni magamban; de aminek lényege: a szépség. Ez a vágyódás a szépség iránt tovább nőtt bennem, táplálták az ismételt viszontlátások, de nyugvópontra soha nem ért. Velence segítségével a szépségnek továbbra is csak egy tökéletlen érzete ébredt fel bennem, s ezzel csak fokozván az ismeretlen, megfoghatatlan utáni vonzódást. Valami ilyesmi nekem Velence, és nem turistáktól zsúfolt piszkos hely, de nem is bámulatos építészeti remekmű vagy történelmi háttér. Nem, Velencén keresztül számomra átdereng a szép, ahogy anyámtól szavak nélkül is megtanultam. Ám ezt a szépet nem lehet beazonosítani sem a palotái cirádáival, sem a főkanális vízibuszról belátható kanyarulatával vagy a felette átívelő híd látványával, sem az ódon vaskapuival. Nem! Mert a szép ezeken, és a végtelenségig sorolható további részletein, a kávézói zsivaján, a pékség illatán, a málló templomsarkain, téli nyirkos párába vesző sárgás lámpáin, Szent Márk terének hangulatán, fényesre kopott csúszós kövein keresztül, de mégis mindezeken túlról átderengő valóság. Velence egy csoda, de mégsem maga a szépség, mivel csupán incselkedik az anyagba zárt lélekkel, valami mást is fellebbentve számára, túl azon, amit a látvány, a hangzás, az illat önmagában adni képes, és túl azon, amit az emberi ész megérthet.
A görög föld is hasonló az ókori emlékeivel, Athén Akropoliszával. Jelenkori valója magába foglalja a régi világ egy árnyalatát, így ezzel is több, mint az anyagi valósága. Görög földön már nehezebb megsejteni azt a többletet, mert nem olyan általános érzéseket ébreszt a lélekben, mint Velence. A görög föld többlete számomra nem helyhez kötött, mint Velence szépsége, hanem emberi tudáshoz kapcsolt, és ennek megérzéséhez is külső indíttatás kell, talán még több is, mint a széphez. Apám táplálta finoman csepegtetve ezt a képességet belém, hogy évekkel később, Athén varázsa engem is magával ragadjon: a tudás, mely több ezer évvel ezelőtt is jelen volt már, hogy a legtisztább formájában kapcsolatot teremtsen a megfogható és a számunkra csak átderengő létezők között.
Anyámtól kaptam a Velencén áttűnő szép szeretetét; apámtól az Athén jelképezte tudás utáni vágyódást; és talán mindezek segítségével, de már egyedül, jutottam el ide, e sztúpa tetejére, hogy a horizontig nyúló vöröses építmények látványa tovább bolygassa lelkemet. Talán a bennünk lévő szépség és tudás utáni örök vágyódásunk mellett hit kell az emberi léleknek, hogy ne engedjen az olcsó csábításnak, és tovább tudjon fejlődni egy olyan végső cél felé, amiről mélyen hallgatott e kontinens több ezer éves útmutatója: a megnyugvás, kibékülés, felszabadulás példaalakja.Back to content | Back to main menu